O spoločnosti TÓTH

Spoločnosť Tóth má významné postavenie na slovenskom trhu, sídli v Močenku, blízko pri Nitre. V súčasnosti má takmer 40 zamestnancov, o ktorých sa majiteľ firmy príkladne stará. Pôsobenie firmy je rozdelené do štyroch odvetví, cudzia jej nie je ani nezisková oblasť, ktorej sa aktívne venuje. V nasledujúcich článkoch rozpráva o spoločnosti majiteľ, Ing. Miroslav Tóth.

Krédo a firemné hodnoty spoločnosti TÓTH

Držíme sa porekadla „Náš zákazník, náš pán“

krédo a firemné hodnoty

Firma Tóth sa riadi obchodnou myšlienkou vyjsť čo najviac v ústrety zákazníkovi. Miroslav Tóth tu preto zastáva porekadlo „Náš zákazník, náš pán“, a tak orientuje aj celú filozofiu firmy. „Pre mňa je najdôležitejšia absolútna spokojnosť zákazníka a predaj tovaru s čo najväčšou efektivitou. Veď práve zákazníci a všeobecne ľudia tvoria obchod, dopyt i ponuku. Žiadna firma ani obchod by neboli bez zákazníkov zaujímavé. Žiadny majiteľ vo firme sám nič neurobí. Preto sú najdôležitejší ľudia, ktorí ju tvoria, ktorí tvoria tím.“

Čítať ďalej: Krédo a firemné hodnoty spoločnosti TÓTH

História a súčasnosť spoločnosti TÓTH

Začiatky spoločnosti siahajú do 90-tych rokov

história a súčasnosť

Majiteľ spoločnosti Tóth pracoval v 90-tych rokoch na poste vedúceho zásobovania v družstevnej firme s inštalatérskym, zámočníckym a hutným materiálom. A práve na základe tejto skúsenosti založil Ing. Miroslav Tóth prvé stredisko firmy v Močenku. „Postupne sme sa rozširovali, až sa počet zamestnancov zastavili pri súčasnom čísle 38.“

Čítať ďalej: História a súčasnosť spoločnosti TÓTH

Starostlivosť o zamestnancov a partneri spoločnosti

Majiteľ firmy striktne dodržuje to, čo sľúbi

starostlivosť o zamestnancov a partneri spoločnosti

O zamestnancov sa majiteľ firmy, Miroslav Tóth príkladne stará a striktne dodržuje to, čo sľúbil. „Povedzme si úprimne. Každý chodí do práce za peniaze a ja sa sústredím najmä na to, aby každý dostal v stanovený čas, to čo si odpracoval. Snažím sa dodržiavať všetky dohody, na ktorých sa dohodneme.“ Okrem toho nezabúda ani na voľnočasové aktivity. Podľa neho je dôležité dodržiavať aj podporné aktivity, akými sú akcie, ktoré organizuje spolu s rodinami svojich zamestnancov. „Mám záujem vidieť rodiny ľudí, ktorí u mňa pracujú. Preto sme si zaužívali jeden deň v júni, kedy zorganizujeme firemné posedenie, všetci sa zídeme, zajeme si, vypijeme dobré vínko, ale predovšetkým spolu komunikujeme. Okrem toho organizujeme na konci roka deň, kedy si spoločne všetci z firmy sadneme ku stolu a komplexne zhodnotíme prácu, ktorú sme počas roka spoločne odviedli.“

Čítať ďalej: Starostlivosť o zamestnancov a partneri spoločnosti

Kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov

Skvalitňovanie služieb

kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov

Počas svojho pôsobenia získala firma viacero certifikátov kvality i predaja, konkrétne napríklad certifikát ISO 9001. S kvalitou svojich služieb sa však majiteľ firmy doteraz neuspokojil, pretože podľa neho ide o oblasť, ktorá je otvorená a dá sa na nej stále pracovať. „Jedna vec je vlastniť certifikát a mať ho zavesený na stene. Druhá vec je dodržiavať pravidlá, ktoré certifikát obsahuje a tie sa nie vždy dodržiavajú. Je to vlastne práca mňa ako majiteľa. Je iba na mne, aby som tím, ktorý som vytvoril, motivoval k dodržiavaniu potrebných noriem. A ak sa budú tieto normy dodržiavať, kvalita v našej firme môže vzrásť ešte minimálne o 20 percent.“

Čítať ďalej: Kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov

Politika kvality

Železoobchod, veľkoobchod brusiva, strešná krytina GUTTA

politika kvality width=

Popri snahe o zlepšovanie a dodržiavanie požiadaviek na kvalitu produkcie sa firma rozhodla vybudovať systém manažérstva kvality s uplatnením požiadaviek podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a bola prijatá táto Politika kvality.

Čítať ďalej: Politika kvality

Míľniky firemnej histórie

  • 1990
  • 2006
  • 2010
  • 2012
Spoločnosť TÓTH bola založená 30.9.1992.
Spoločnosť Ing. Miroslav Tóth - ŽELEZOOBCHOD od 2. januára 2006 zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality vyhovujúci požiadavkám obsiahnutým v norme EN ISO 9001:2008.
Záhradné centrum TÓTH GARDEN vzniklo 1. marca 2010 ako štvrtá divízia spoločnosti TÓTH.
1. júna 2012 bolo v komplexe TÓTH PARK otvorené nové stavebné centrum.