Krédo a firemné hodnoty spoločnosti TÓTH

Držíme sa porekadla „Náš zákazník, náš pán“

krédo a firemné hodnoty

Firma Tóth sa riadi obchodnou myšlienkou vyjsť čo najviac v ústrety zákazníkovi. Miroslav Tóth tu preto zastáva porekadlo „Náš zákazník, náš pán“, a tak orientuje aj celú filozofiu firmy. „Pre mňa je najdôležitejšia absolútna spokojnosť zákazníka a predaj tovaru s čo najväčšou efektivitou. Veď práve zákazníci a všeobecne ľudia tvoria obchod, dopyt i ponuku. Žiadna firma ani obchod by neboli bez zákazníkov zaujímavé. Žiadny majiteľ vo firme sám nič neurobí. Preto sú najdôležitejší ľudia, ktorí ju tvoria, ktorí tvoria tím.“

Krédo a firemné hodnoty spoločnosti TÓTH