Články

TÓTH SLOVAKIA

image

Share

Politika kvality

Zlepšujeme a dodržiavame požiadavky na kvalitu produkcie. Vybudovali sme systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008:

  • Plnenie dosahujeme prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých cieľov. Zodpovednými riešiteľmi pre každý cieľ sú vlastný zamestnanci.
  • Pre dosiahnutie každého významnejšieho cieľa navrhuje zodpovedný riešiteľ program vo forme konkrétnych krokov.
  • Spokojnosť našich zákazníkov.
  • Dobré dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
  • Skvalitňovanie a rozširovanie sortimentu.
  • Stabilita a kladné hospodárske výsledky.
  • Vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov.
  • Podporujeme región - školstvo, kultúru, šport.